Iskola előkészítő foglalkozás

Komplex iskola előkészítő foglalkozás

Mi az iskolaérettség?

Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket ha a képességek megfelelő fejlettségi szintjével rendelkezik.

Mi történik a foglalkozások során?

A komplex iskolaelőkészítő program a sikeres iskolakezdést alapozza meg 1,5 órás foglalkozás keretében, mely tartalmaz 45 perc beszéd- és kognitív fejlesztést és 45 perc TSMT tornát.

A program során minden képességterület fejlesztésre kerül, úgy mint a figyelem, a nagymozgások (egyensúly, mozgáskoordináció) és finommozgások, a grafomotorika, a mozgás és a beszéd összerendezése, a ritmusérzék, a testséma, a téri és síkbeli tájékozódás, a szókincs, a mondatalkotás, a beszédészlelés, a logikus gondolkodás, a fonológiai tudatosság, a vizuális és auditív észlelés, az emlékezet, az önszabályozási mechanizmusok.

A fejlesztés kiscsoporban 5-6 fővel zajlik. További információt kérjen elérhetőségeink egyikén!

Amennyiben a felsorolt tünetek közül több is jelen van felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.

Időpont: péntekenként I. Csoport 15:00-16:30-ig, II. Csoport 17:00-18:30-ig.

Csoportos ár

7000 Ft / alk.

Kiket várunk?

Iskolaéeretlenség tünetei:

 • bizonytalan a test felépítésében.
 • nehezen tájékozódik a térben
 • ügyetlen a mozgásos játékokban
 • nem megfelelő a ceruzafogása
 • szegényes a  szókincse
 • nyelvtanilag helytelen mondatokat használ
 • nehezen jegyez meg dolgokat
 • figyelme könnyen elterelődik
 • nem érti a hallott szöveget
 • nem rendelkezik megfelelő szintű kudarctűrő képességgel
További tünetek
 • Emberábrázolásnál rossz helyre rajzolja a testrészeket, rajza szegényes.
 • Nem tud tájékozódni saját testén.
 • Nem tudja milyen a karkulcsolás, keresztbe tenni a lábát.
 • Nem tud homorítani, domborítani.
 • Elforgatja a papírt.
 • Elfordulva ül a széken.
 • Nem tudja végigkövetni az olvasott sort.
 • Kialakulatlan lateralitás (oldaliság) jellemzi.
 • Nem tudja saját magát megítélni a térben, ezért bizonytalanul mozog.
 • Téveszti az irányokat
 • Gyakran éri őt baleset.
 • Névutókat, téri-, síkbeli relációkat hibásan alkalmaz.
 • A gyermek mozgása diszharmonikus.
 • Csetlik – botlik, semmit nem mer kipróbálni.
 • Gyakran elesik, lábai összeakadnak.
 • Nem tud egylábon szökdécselni.
 • Nem tud a lépcsőn váltott lábbal menni, illetve hátrafelé járni.
 • „Furcsa” a testtartása.
 • Kapkod, nehezen öltözik.
 • Csecsemőkorban kimaradt a kúszás, mászás.      
 • Egymástól függetlenül nem tudja mozgatni végtagjait
 • Nem tud gombolni, cipzárt felhúzni, cipőt befűzni, megkötni.
 • Rajzolásnál vonalvezetése bizonytalan, vágása bátortalan
 • Túl gyenge/erős nyomaték.
 • Írása görcsös, kusza, egyenetlen, szaggatott. A betűk a vonalközből kilógnak.
 • A számok a négyzetből kilógnak.
 • Száj izomműködése renyhe: nem tud fújni, cuppantani.
 • Szemkörnyéki izmok területén probléma (képtelen tekintetét rögzíteni, szemmel fixálni, tárgyakat követni.)
 • Gyakran visszakérdez, megerősítést vár.
 • Nyelvtanilag helytelen mondatokat használ.
 • Nehézkes a mondatalkotás, egyszerű társalgást sem tud folytatni.
 • Nehezen tanul verseket, dalokat
 • Nem tud szótagolni
 • Nem tudja megállapítani, hogy hol hallja az adott hangot a szóban
 • Nem tudja érthetően elmesélni élményeit nem szívesen hallgat mesét, tartalmát nem tudja visszamondani
 • Nem tudja megkülönböztetni az alakot a háttértől azonosságot-különbözőséget nem ismer fel
 • Nem rendelkezik elegendő ismerettel az őt körülvevő világról
 • Nem ismeri fel az összefüggéseket
 • Nem tud következtetéseket levonni
Időpontot kérek

Kapcsolat

Keressen minket bátran:

Telefonon hétfőtől péntekig 8-19 óra között vagy üzenetben az alábbi mezők kitöltésével éjjel-nappal.

Minden üzenetre néhány órán belül válaszolunk.

Kapcsolatfelvétel üzenetben

Elérhetőségeink