Mozgásfejlesztés

Tervezett szenzomotors tréning (TSMT)

A TSMT terápia feladatsora a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A terápiában kiemelt szerepet kapnak az elemi mozgásformák, kúszás, mászás újraélése, újratanítása, a csecsemőkori primitív reflexek leépítése, mellyel megalapozzuk a magasabb rendű mozgásformák kialakulását, rendeződését.

A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Kiket várunk?

Szeretettel várjuk azokat a 3 hónap és 11 év közötti gyermekeket, akik:

 • megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
 • a sikeres iskolai beválásban rizikós
 • súlyos beszédhibás
 • mozgásban ügyetlen
 • egyensúlyzavarral küzdő gyermekeket
Időpontot kérek

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Csoportos ár

3750 Ft / alk.

TSMT feladatsor átírás betanítással

9000 Ft / alk.

Ayres terápia

Mi az Ayres terápia?

Szervezetünket folyamatosan érik ingerek, egyrészt a külvilágból, másrészt saját testünkből. Minden beérkező ingerre van motoros, mozgásos válasza az idegrendszernek. Pl.: látom a lépcsőt, fellépek. Érzem a forró vizet, elhúzom a kezem. Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése sokszor nehéz feladatot jelent. Mind az egyes érzékek működésében, mind az érzékletek összerendezésében felléphetnek nehézségek. Az érzékletek összerendezésének – a szenzoros integrációnak – a zavara, képtelensége az idegrendszer éretlenségének a következménye.

A szenzoros integrációs terápia elsősorban a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre. A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb összerendezője a mozgás.

A terápia fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrolját. Fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, a tér, az irány és a formaészlelést. Erősíti a testsémát és a testtudatot. Segíti, hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem és az önbizalom. Segít a megkésett járás, a megkésett beszéd, a megkésett szobatisztaság esetén.

A sokféle eszköz használata arra szolgál, hogy vesztibuláris, tapintásos ingerléssel javítja az agyféltekék közötti kapcsolatot, így jobban működik a tanulási-megismerési folyamat, megelőzhető a későbbi tanulási és magatartási problémák kialakulása.

Kiket várunk?

Várjuk szeretettel akár 1 napos életkortól a

 • koraszülött
 • szülési traumák után a nyugtalan, rosszul alvó csecsemőket
 • megkésett mozgásfejlődésű
 • mozgássérült
 • ügyetlen, összerendezetlen mozgású
 • figyelem- és tanulási zavarokkal küzdő
 • nehezen beszélő
 • finom kézmozgásokban ügyetlen
 • társas kapcsolataikban sikertelen
 • autista
 • hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekeket
Időpontot kérek

Egyéni ár

7500 Ft / alk.

Csoportos ár

3750 Ft / alk.

Kapcsolat

Keressen minket bátran:

Telefonon hétfőtől péntekig 8-19 óra között vagy üzenetben az alábbi mezők kitöltésével éjjel-nappal.

Minden üzenetre néhány órán belül válaszolunk.

Kapcsolatfelvétel üzenetben

Elérhetőségeink